Montage Stap 8

  • Beschrijving

Montage Stap 8

We plaatse nu IC1 (Controller) in het IC voetje en,
IC2 (ULN2803A)in het IC voetje.

Let op de inham van de IC's.
Verkeerd omplaatsen van de IC's geeft kortsluiting.