Keerlus Module

Keerlus Module

Keerlus Module Digitaal Analoog

De eenvoudige oplossing voor elk type keerlus!
Kijk zelf maar.
 

De keerlusmodule 5410 en 5420 beschikken elk over stroomdetectie en zijn daardoor in staat om de gebruikte stroom in microseconden te meten en daarmee bijbehorende blok om te polen.
Bij andere keerlusmodulen zijn mogelijk nog tot 3 bezetmelders nodig, waarmee de keerlusmodule wordt omgepoold.
Met onze keerlusmodule zijn geen verdere blok bezetmelders nodig.
Het apparaat is zo ontworpen dat het snel en makkelijk kan worden gemonteerd.
Als u de keerlusmodule 5410 of 5420 gebruikt, hoeft u geen terugmelder om te bouwen of de gevoeligheid aan te passen.
De keerlusmodule 5410 of 5420 heeft geen contact met de basis en wordt daarom niet herkend door terugmelddecoders.