µCon-Railspeed

Rail Speed u-con

De tijd dat u een bepaalde snelheid instelde op de regelaar van uw transformator is voorbij.


Tegenwoordig wordt met zo nauwkeurig mogelijke modelbaan snelheid gewerkt, daar het zo nauwkeurig mogelijk te bepalen is.
De meeste software oplossingen werken met de tijd-afstandsberekening.
De tijd-afstandsberekening kan alleen werken als het rollende materiaal wordt gekalibreerd.
Met modelbaan software wordt vaak via 2 gescheiden melders gekalibreerd.
De locomotief rijdt over de eerste melder, de tijd begint te lopen en aan het begin van de tweede melder wordt de tijd gestopt.
Via deze methode wordt de snelheid omgerekend naar km/h voor de respectievelijk gebruikte spoorbreedte, de locomotief kan dan tot op de centimeter nauwkeurig stoppen.
De modelbaan liefhebbers, die nu rijden door middel van modelbaansoftware op een computer, zijn het helemaal zat door de enorme hoeveelheid tijd die nodig is voor het kalibreren van de treinen.
Een dergelijke meting duurt doorgaans tussen de 20 en 45 minuten per locomotief, afhankelijk van de baanbreedte en de lengte van het bestaande meetgedeelte.
Om een zo nauwkeurig mogelijke meting te krijgen, moet men een baanlengte van minimaal tweehonderd centimeter ter beschikking hebben.

Ondersteund door bijna alle gangbare modelbaanbesturingen!

iTrain en Railspeed      RailWare en Railspeed      Win-Digipet Railspeed