Licht Controller SL1.2

Licht Controller SL1.2 Verkeerslicht

 

 

 

Met deze controller word er een zebrapad met verkeerslichten nagebootst.
De doorgang van de rijbanen (Groen licht) wordt random bepaald.
Het Rode licht van de rijbaan en het groene licht van de voetganger is een vast patroon.

 

In de nacht mode knipperen de twee oranje lampen ven de verkeerslicht van de hoofd rij baan.

Ook is het mogelijk om deze module te voorzien van twee Faller stopspoelen, bij Oranje / Rood gaan deze in werking.(*)

Deze module kent twee standen:

Aan: de verkeerslichten van deze module werken.
Uit: twee oranje lampen gaan knipperen.

Uiteraard is bij deze module ook de mogelijk heid om deze modules achter elkaar te plaatsen.
Module een uit, module twee ook uit. Module een aan, twee ook aan!

Voor de aansluit gegevens van de PCB Licht Controller Klik hier.  
Voor de montage van de PCB Licht Controller
klik hier. 
Specifieke aansluiting voor deze controller
Klik hier.

(*) Uitgang 7 & 8 kan worden gebruikt voor een Faller Stopspoel. ( FA 161675 )
Deze kan niet rechtstreeks op de module worden aangesloten, maar via een relais.

Voetgangers verkeer verlichting model bouw elektronica.