Pick and place SMD
Pick and Place Machine

Pick & place wat is dat?

De pick & place machine pakt de onderdelen op uit de diverse magazijnen (feeders) en legt ze op de juiste plaats op de printplaat. De aansluitpennen van de onderdelen worden hierbij in de soldeerpasta gedrukt.
De soldeerpasta is wat kleverig, zodat de onderdelen op hun plaats blijven liggen terwijl de andere onderdelen worden geplaatst.