In gebruikname van de Licht Controller PCB

Algemeen:

Zowel de PCB zelf als de “uitgangen” die de PCB bestuurt "bv Led's, relais" hebben (ook) voedingsspanning nodig om te kunnen werken.
Afhankelijk van de situatie zijn er diverse manieren om die voeding aan te leveren.
In alle gevallen moet dat een positieve gelijkspanning zijn!

Let op:
Het aansluiten van een wisselspanning of verkeerd gepoolde gelijkspanning op de PCB leidt zeker tot een onherstelbaar defect aan de module.
Wees er dus zeker van op welke voeding je de PCB aansluit !

 
Opmerkingen over voedingen:

Regelmatig krijgen we  de vraag of een “modelspoor-trafo” gebruikt kan worden als voeding voor de PCB en/of de aan te sturen uitgangen.
Dat kan, maar modelspoor-trafo’s leveren zeer zelden een nette gelijkspanning.
Je kunt ze wel gebruiken, maar met enige voorzichtigheid en mogelijk wat aanpassing.
( Gebruik deze optie niet als er gebrek is aan elektronica-kennis )

Een Marklin modelspoor-trafo levert alleen maar wisselspanning, dus dan is bovenstaand zeker niet aan te raden!

Tegenwoordig zijn er goede gestabiliseerde,instelbare, schakelende en zeer zuinige gelijkstroomvoedingen die met gemak 1 tot 5 Ampère kunnen leveren.
Wij adviseren u dan ook om deze optie te gebruiken en de modelspoor-trafo te gebruiken waar hij voor bedoeld is.
( Tenzij uw elektronica-kennis zo is dat u echt weet wat u doet )

 

Aansluiting voeding:

De voeding voor je PCB moet dus een gelijkstroomvoeding zijn tussen 7V en 20V (bij voorkeur max 15V).
Deze moet “afgevlakt” zijn, maar niet persé gestabiliseerd.


Sluit de min van je voeding aan op de met Voeding GND gemerkte aansluiting van CN2.
De plus van de voeding sluit je aan op de met Voeding VCC gemerkte aansluiting van CN2.


  

 
Keuze voor de voltage van de uitgang VCC:

Doormiddel van een jumper of draadbrug moet er een keuze worden gemaakt welke voedingsspanning er wordt gebruikt voor de aansturing van de uitgangen.
Met keuze "A" ben je beperkt van stroom (ampere) die je voeding kan leveren.
Met keuze "B" ben je beperkt van stroom van maximaal 1 ampère. (mits je voeding dit kan leveren!)

Ga je gebruik maken van led's in serie (bv looplicht) dan is keuze "A" de beste oplossing.
Gebruikt je niet meer dan 25 ledjes dan is keuze "B" de meest logische optie!

Hier vindt u de twee keuzes voor de uitgangspanning:

Keuze A: 1-2 Uitgang VCC gelijk aan de aangeboden voedingsspanning van de PCB. (Voeding VCC (+))
Keuze B: 3-2 Uitgang VCC is 5 Volt.
                                                              

 

De uitgangen worden aangestuurd door een ULN2803 (Sink Drivers 500mA per kanaal)

Deze is standaard op de PCB uitgevoerd.

De stroom door de belasting loopt van de positieve VCC uitgang naar de GND via de Sink Driver.(ULN2803A)

De ULN2803A kan maximaal per uitgang 500mA leveren.
Let wel op dat de totale belasting van de ULN2803A maximaal 1 Ampère is.

Alle 8 uitgangen kunnen dus niet gelijktijdig belast worden met 500mA,
Verdeel zo veel mogelijk de belasting over de diverse uitgangen.

 

Schakelaar plaatsen

Een schakelaar is nodig om de PCB aan en uit te zetten.


Monteer de schakelaar tussen In en Gnd bij CN2

Er kan ook een keuze gemaakt worden dat de PCB altijd aan is!.
Plaats dan een draadje tussen In en Gnd.