Terugmeld Modulen

Bij het „Melden” ondersteunen onze producten de s88- en de RS-terugmeldbus. Voor de Roco terugmeldmodule 10787 hebben wij een passende spoorbezetmelder in het programma.