Schakelen

In de rubriek „Schakelen” hebben wij decoders voor de digitaalformat DCC in het programma.

Magneetartikel-Decoder
 • S-DEC-4: 4-voudige Magneetartikel-decoder voor 4 wissels en/of seinen met externe voedingsmogelijkheid.
 • 1-DEC-DC: 4-voudige DCC decoder voor 4 EPL wisselaandrijvingen van LGB, 4 PIKO G wisselaandrijvingen, 4 KATO UNITRACK wisselaandrijvingen, 4 TOMIX wisselaandrijvingen of 4 ROKUHAN wisselaandrijvingen.
 • DSU: DuurStroomOmschakelaar als toebehoren voor de magneetartikel-decoders S-DEC-4, zoals bijv. de draaischijven-decoder TT-DEC.
Schakel-Decoder
 • SA-DEC-4: 4-voudige Schakeldecoder met 4 bistabiele relais met telkens 4A schakelvermogen. Met vrij programmeerbaar adres en externe voedingsmogelijkheid.
Motorwissel-Decoder
 • M-DEC: 4-voudige Motorwissel-decoder voor vier gemotoriseerde aandrijvingen met vrij programmeerbaar adres en externe voedingsmogelijkheid.

Lichtsein-Decoder
4-voudige Lichtsein-decoder met vrij programmeerbaar adres en externe voedingsmogelijkheid.

 • LS-DEC-DB: Lichtsein-decoder (Deutsche Bundesbahn).
 • LS-DEC-DR: Lichtsein-decoder (Deutsche Reichsbahn).
 • LS-DEC-KS: Lichtsein-decoder (Deutsche Bundesbahn).
 • LS-DEC-ÖBB: Lichtsein-decoder (Österreichische Bundesbahn).
 • LS-DEC-SBB: Lichtsein-decoder (Schweizer Bundesbahn).
 • LS-DEC-NS: Lichtsein-decoder (Nederlandse Spoorwegen).
 • LS-DEC-NMBS: Lichtsein-decoder (Nationale Maatschapping der Belgische Spoorwegen).
 • LS-DEC-BR: Lichtsein-decoder (British Railway).
 • LS-DEC-FS: Lichtsein-decoder (staats spoorwegen van Italië – Ferrovie dello Stato).
 • LS-DEC-SJ: Lichtsein-decoder (Zweedse Staatsbaan).
 • LS-DEC-SNCF: Lichtsein-decoder (staats spoorwegen van Frankrijk - Société Nationale des Chemins de fer Français).

 

Adapter voor Lichtsein-Decoder
 • Adap-LS-A: Adapter voor de Lichtsein-decoder als uitbreiding voor de lichtsein-decoder LS-DEC. Voor lichtseinen met gloeilampjes, lichtseinen met lichtdioden en gloeilampjes (bijv. ÖBB-lichtseinen v/d firma Alphamodell) of lichtseinen met lichtdioden (gemeenschappelijke anode) die een vaste bedrijfsspanning nodig hebben zoals DR-lichtseinen met lichtbalken van de firma Erbert.
 • Adap-LS-K: Adapter voor de lichtsein-decoder als uitbreiding voor de lichtsein-decoder LS-DEC. Voor lichtseinen met lichtdioden (gemeenschappelijke kathode) die een vaste bedrijfsspanning nodig hebben zoals lichtseinen van de firma Besig.
 •  
Treinbeïnvloedingsmodule voor Lichtsein-Decoder
 • ZBM: Treinbeïnvloedings-module voor 4 stoptrajecten. Onderbreekt de rijstroom, wanneer het bijbehorende sein op rood staat.
Draaischijf-Decoder
 • TT-DEC-R: De draaischijf-decoder TT-DEC-R is geschikt voor de digitale aansturing van de Roco-draaischijf 42615.
 • TT-DEC: De draaischijf-decoder TT-DEC is geschikt voor de digitale aansturing van de Fleischmann-draaischijven 6052, 6152, 6154, 6651, 6680, 9152 (telkens met en zonder „C“), 6652 (met 3-rail spoor), de Roco Draaischijf 35900 en de Märklin-Draaischijf 7286.
 • DSU: Wordt de draaischijf-decoder TT-DEC met een DuurStroomOmschakelaar (DSU) uitgebreid, dan kan het brugspoor van 2-rail Fleischmann-draaischijven steeds correct worden gepolariseerd.
WatchDog-Decoder
 • WD-DEC: De watchdog-decoder WD-DEC is een waakhond voor uw PC gestuurde digitale modelspoorbaan. Zodra de modelbaansoftware de controle over de besturing van de modelbaan heeft verloren, schakelt de WD-DEC alle sporen over de aangesloten booster(s) spanningsvrij en en worden alle treinen onmiddellijk gestopt.
Spoorplanschakelboard-Decoder
 • GBS-DEC: De spoorplan-schakelbord decoder GBS-DEC voedt de lichtdiodes of gloeilampjes van het spoorplanschakelbord. De GBS-DEC is leverbaar voor de digitaalformaten Märklin-Motorola en DCC alsmede voor de terugmeldbus s88. De GBS-Master module vormt tezamen met de GBS-Display module en de GBS-Service module de spoorplan-schakelbord decoder GBS-DEC.
 • s88-ClockMaster: Als aanvulling voor de Spoorplanschakelbord-Decoder GBS-DEC-s88 voor het bedrijf zonder digitaalcentrale of PC met modelbaansoftware.
Terugmelding- / spoorbezetmelding

Bij het „Melden” ondersteunen onze producten de s88- en de RS-terugmeldbus.

s88 terugmeldbus
 • RM-88-N: Terugmeldmodule met 16 ingangen (zoals de Märklin s88 tegen massa schakelend) voor s88-standaardverbindingen en busverbindingen conform s88-N.
 • RM-88-N-O: Terugmeldmodule met 16 galvanisch gescheiden optokoppleringangen voor hoge storingsongevoeligheid en potentiaalscheiding. Voor s88-standaardverbindingen en busverbindingen conform s88-N.
 • RM-GB-8-N: Terugmeldmodule met 8 geïntegreerde spoorbezetmelders geschikt voor een stroombelasting tot 3 Ampère (piekstroom 7 Ampère) voor s88-standaardverbindingen en busverbindingen conform s88-N.
 • DSW-88-N: De datasplitter DSW-88-N maakt het mogelijk, de s88-terugmeldbus op iedere gewenste plaats in de buslijn te vertakken. Voor s88-standaardverbindingen en busverbindingen conform s88-N.
RS terugmeldbus
 • RS-16-O: TTerugmeldmodule met 16 galvanisch gescheiden optokoppleringangen voor hoge storingsongevoeligheid en potentiaalscheiding.
 • RS-8: Terugmeldmodule met 8 geïntegreerde spoorbezetmelders geschikt voor stroombelasting tot 3 Ampère (piekstroom 7 Ampère) voor de RS-Terugmeldbus (Lenz Digital plus).
DigitaalBooster
 • DB-2: De kortsluitvaste digitaalbooster DB-2 levert een digitaalstroom van 2,5 Ampère. Over de 5-polige boosterbus, wordt de DB-2 met de digitaalcentrale verbonden en versterkt de digitaalformaten Märklin-Motorola, mfx®, M4 en DCC.
 • DB-4: De digitaalbooster DB-4 levert een digitaalstroom van 2,5 of 4,5 Ampère. Over zijn galvanisch gescheiden Boosterbus-Aansluitingen (5-polig-, CDE- en Roco-boosterbus) wordt de DB-4 met de digitaalcentrale verbonden en versterkt de digitaalformaten Märklin-Motorola, mfx®, M4 en DCC.
Boosterselectie scheidings module
 • BTM-SG: De boostersectie scheidingsmodule BTM-SG zorgt voor een zekere elektrische scheiding tussen boosterstroomkringen onderling. Geschikt voor alle digitaalformaten, alle digitaal centrales en boosters.
Keerlusmodule
 • KSM-SG:De ompoling v/d keerlus geschiedt kortsluitvrij mbv. sensorsporen. Geschikt voor (alle formaten) digitaalbedrijf.
High Speed Interface

Legale doping: High Speed Interface voor de s88-terugmeldbus!
Om de terugmeldingen snel en zonder omweg over de digitaalcentrale naar de PC te voeren, hebben wij de High-Speed Interface HSI-88 voor de s88-terugmeldbus in het programma. Daarbij kunnen t/m drie [3] s88-terugmeldlijnen met ten hoogste 496 contacten worden opgebouwd.

 • HSI-88: De High Speed Interface is een terugmeldinterface van de s88-terugmeldbus naar de RS-232 COM-poort van de computer.
 • HSI-88-USB: De High Speed Interface is een terugmeldinterface van de s88-terugmeldbus naar de USB-poort van een computer.
 • Adap-HSI-s88-N: Mbv. de adapter is het mogelijk, s88-terugmeldmodules conform s88-N direct over afgeschermde patch-kabels met de Interfaces te verbinden.
SupplyBox
 • SB-4: Praktische hulp, wanneer het om gelijkstroom-voorzieningen uit schakelende netvoedingsdelen gaat.
Toebehoren

Hier vindt u bijv. montagemateriaal, behuizingen of buskabels voor onze componenten.

 • MON-SET: Montage-set voor de bevestiging van Digital-Profi-componenten. Bestaande uit: 4 afstandhulsen (5mm lang) en 4 passende houtschroeven (13mm lang).
 • LDT-01: Behuizing voor LDT-componenten. Passend voor: 1-DEC-DC (vanaf versie 2), Adap-CDE, Adap-Roco, BTM-SG, COL-10, DB-2, DSW-88-N, GBM-8, HSI-88(-USB), KeyCom, KSM-SG, LS-DEC, M-DEC (vanaf versie 2), RM-88-N, RM-88-N-O, RS-16-O, s88-CM, S-DEC-4, SA-DEC-4, SB-4, TD-88, TT-DEC(-R), WD-DEC en ZBM.
 • LDT-02: Behuizing voor LDT-componenten. Passend voor: DB-4, RM-GB-8-N en RS-8 vanaf versie 3.2.
 • G-1-DEC: Druipwatervrije behuizing passend voor wisseldecoder 1-DEC-DC tot op versie 1.3.
 • G-2-DEC: Druipwatervrije behuizing passend voor wisseldecoder 1-DEC-DC vanaf versie 2.
 • Kabel s88: Aansluitkabel voor s88-standaardverbindingen met 2 originele 6-polige s88-stekkers, grijze flexibele kabel, getwist, rond. Plus stiftenlijst voor buskabel verlenging.
 • Kabel Patch: Aansluitkabel voor s88-verbindingen volgens s88-N met 2 RJ-45 stekkers, blauwe kabel, afgeschermd.
 • Kabel Booster: 5-Polige flexibele boosterbus-kabel getwist en ongevoelig voor storingen voor de verbinding van digitale besturingsapparaten zoals (bijv. Control Unit, Central Station 2, Intellibox, TWIN-CENTER) met boosters (bijv. 6015 / 6017, Power 3, TWIN-BOOSTER, DB-2, DB-4) en voor de verbinding van boosters onderling.
 • Ferrietpaarls: Elimineren storingen veroorzaakt door wisselaandrijvingen met geïntegreerde eindafschakelaars.Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2015 by LDT